Aankomende Wedstrijden

Geen gebeurtenissen gevonden

Advertentie/Sponsoring

Zwem en poloclub Bolsward heeft ongeveer 200 leden en is al meer dan 40 jaar spetterend.

De historie van 40 jaar Zwemclub Bolsward neemt een aanvang bij de bouw van een 'echt' zwembad. Het zou een keerpunt worden in de geschiedenis van de zwemsport in Bolsward. Tot dan toe leerden vele bolswarders de zwemkunst in Zwemschool Bolsward aan de Snekervaart. Dit natuurbad stamde uit 1923, had houten randen en houten kleedhokjes aan de wal. Sluiting van dit bad vanwege de hygiëne bracht de bolswarders in actie. Een succesvolle inzamelactie in 1971 onder de bolswarder bevolking leverde meer op dan verwacht. Besloten werd om bij de geplande buitenbaden ook een overdekt bad neer te zetten. Een besluit van grote betekenis. Dit instructiebad heeft ongetwijfeld veel bijgedragen tot het succes van de zwemclub. Ook al klonk vrij snel de roep om een bad met officiële afmetingen. Vooral de polo-afdeling kon in het kniediepe water maar moeilijk uit de voeten.

Toch ontstond er een actieve afdeling waterpolo. Ook de selectie-afdeling zette een wedstrijdbad op haar verlanglijstje. Officiële wedstrijden werden in de loop der jaren steeds minder in de openlucht georganiseerd. De Heamiel-zwemwedstrijd in het 50-meter buitenbad werd een nostalgisch evenement. Tenslotte verplaatste het totale recreatieve zwemmen zich in de jaren tachtig van buiten- naar binnenbad.

De bouw van het combibad is voor een aantal echte zwemliefhebbers reden een zwemclub op te richten. Nog voordat er een officiële vereniging is, wordt met een tachtigtal leden begonnen met trainingen op zaterdag 8 januari 1972. Intussen verricht het oprichtingsbestuur onder leiding van de bedrijfsleider van het bad, de heer Postma, veel voorbereidend werk. Zodoende kan op 12 april van dat jaar de oprichtingsvergadering worden gehouden onder aanwezigheid van zestig enthousiaste zwemmers en zwemsters.

De voorzitter van de club in oprichting, de heer Postma, verwacht de zwemclub bij de opening van het zwembad op 29 april, compleet met spandoek met de tekst: "Met Dank Aan Bolsward". Er zal aansluiting worden verzocht bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.). Op 19 juni schrijft het bondsbestuur dat de Zwemclub Bolsward wordt toegelaten tot de K.N.Z.B. Een goede naam kan tijdens de vergadering niet worden bedacht en hiervoor wordt een prijsvraag uitgeschreven. De contributie wordt verhoogd tot f 15,--. Voor een jeugdcommissie blijkt niet veel animo.

In de Technische Commissie nemen zitting de heer en mevrouw Bouma, die voor het zwemmen als werk en hobby bijna vierentwintig uur per dag bezig zijn. In het eerste bestuur worden verkozen: de heren G. Bruins (voorzitter) en K. Dijkstra (secretaris) en de dames S. Roorda-v.d. Eems (penningmeesteresse), A. de Lang-Bootsma (lid) en M. v.d. Werf-Brandsma (lid).

Nu al meer dan 40 jaar Zwem en Polo Club Bolsward is een lange geschiedenis wedstrijdzwemsport in Bolsward. Een periode van successen, maar ook, hoe kan het ook bijna anders, van teleurstellingen. In de beginjaren een groeiende- en levendige club. Echter aan het eind van jaren tachtig liep het ledental terug mede door het te kleine binnenbad, waarin geen thuiswedstrijden mogelijk waren. Volgens velen was het een uit zijn krachten gegroeide badkuip waarin je zittend kon poloën. Desondanks was het nog steeds een bijzondere actieve vereniging. Dit kon je zien aan de manier waarop een ieder zich inzette bij toernooien maar ook bij bijvoorbeeld actie's, welke gevoerd werden om de clubkas weer gezond te maken.

Van het trainen in 'een uit zijn krachten gegroeide badkuip' naar een volwaardig wedstrijdbad voor alle doelgroepen, bleek realiteit te worden toen in 1993 de eerste paal voor het nieuwe overdekte zwembad de grond in ging.

In het voorjaar van 1994 konden de eerste officiële thuiswedstrijden gehouden worden. Toen bleek ook meteen dat het Bolswarder bad voor vele zwemmers een snel bad is. De polo groeide weer, men hoefde immers niet meer voor de thuiswedstrijden uit te wijken naar Sneek.

Al vele jaren een eigen thuis bad, dat is heel wat waard. Dit blijkt uit het feit dat de waterpolo-afdeling nu een bloeiende afdeling is. Met verschillende teams in diverse competities doet Zwem en Polo Club Bolsward al vele jaren mee.

Sinds 2003 wordt er jaarlijks een schoolwaterpolotoernooi georganiseerd zodat de basisschooljeugd kan kennismaken met deze tak van de zwemsport. Na een periode van een dalend aantal selectie-leden is die afdeling nu ook weer uit het dal. Beide afdelingen vormen een startgemeenschap met SV Workum.

Ook bij de RES-afdeling komen steeds weer nieuwe zwemmers en zwemsters bij. Misschien zitten er wel nieuwe Pieter van de Hoogebandjes en Inge de Bruintjes tussen.

We blijven met z’n allen de schouders er onder zetten zodat de Zwem & Polo Club Bolsward een bloeiende vereniging blijft met diverse persoonlijke records, Friese, of zelfs Nederlands limieten. Voor de polo-afdeling misschien weer een terugkeer op bondsniveau. (H1 2009-2010 red.)

Maar het belangrijkste is toch met veel plezier en inzet, trots te zijn op onze Zwem en Polo Club Bolsward.

Adres

Zwem en Polo Club Bolsward
Postbus 186
8700 AD Bolsward.
info@zpcbolsward.nl

Locatie

Zwembad Vitaloo
Badweg 5
8701 XG Bolsward

Kaart

Facebook